MEDIBENE

Všeobecné praktické lékařství

Objednání ošetření na konkrétní čas Aktuality

Moderní ordinace

Moderní ordinace praktického lékaře v Prostějově s profesionálním přístupem v komfortním a příjemném prostředí v blízkosti centra města.

Nadstandardní služby

Objednání pacientů na konkrétní čas, aplikace infuzí přímo v ordinaci v infuzní místnosti, nebo online aplikace TELEMEDICÍNA. To je pouze krátký výčet našich nadstandardních služeb dostupných pro všechny naše pacienty.

Komfort pro Vás

Ordinace s komfortním a příjemným prostředím. Možnost připojení k WiFi v čekárně. Samozřejmostí jsou dvě křesla v sesterně i ordinaci, pokud pacient přichází v doprovodu blízké osoby.

Telefonický kontakt

588 11 00 11

SMS nejsou přijímány!
Telefon nevyřizuje lékař, neslouží k řešení zdravotních potíží.

Telefonní kontakt není určen pro konzultace zdravotního stavu s lékařem. Pokud řešíte zdravotní potíže, dostavte se prosím osobně k vyšetření do ordinace.

Pokud řešíte jakékoliv akutní zdravotní potíže, je Vám vyhrazen čas ordinace 8:00 -9:30 (čtvrtek 12:00 -13:30).

Pro řešení akutních potíží není vhodné se objednávat. Pro velký zájem o objednávání nejsou obvykle dostupné termíny v následujících 5 dnech.

Pro řešení dlouhodobějších potíží je vhodné se objednat přes aplikaci TELEMEDICÍNA, osobně v ordinaci, nebo telefonicky.

Neobjednaní pacienti, kteří přijdou mimo vyhrazený čas pro akutní případy, budou odbavováni dle časových možností ordinace, objednaní mají v tomto čase přednost před neobjednanými.

Využíváme moderní řešení pro péči o vaše zdraví

Aktuality