Privátní parkoviště u ordinace

K zlepšení Vašeho parkování pro návštěvu naší ordinace je vybudováno privátní parkoviště pro pacienty a klienty ordinace s vjezdem z ulice Lužická. Z parkoviště lze projít do čekárny přímo dvoukřídlými dveřmi.

Žádáme všechny o striktní dodržování pravidel nekuřácké zóny.

Upozorňujeme, že parkoviště je otevřeno pouze v ordinační době, po které se uzavírá, bez možnosti odjezdu. Stejně tak bude postupováno v případě zneužití parkování pro jiné účely než návštěvu ordinace.

Plocha parkoviště i zahrady je monitorována kamerovým systémem se záznamem.