Nově jsme zavedli elektronickou komunikaci TELEMEDICÍNA. Jedná se o významně nadstandardní prvek, který naše ordinace zavádí pro všechny naše registrované pacienty ZDARMA v rámci standardního provozu ordinace.

Současná elektronizace zdravotnictví uspíšená coronavirovou krizí však klade další zvýšené nároky na komunikaci mezi pacienty a ordinací, kterou bohužel zatím zdravotní pojišťovny nezohledňují ve svých úhradových plánech.

 

Nabízíme Vám proto předplatné nadstandardních služeb, které dlouhodobě pacienti žádají:

E-ORDINACE je určena pro pacienty, kteří chtějí komunikovat emailem se sestrou.

VIP-ORDINACE je určena pro náročné pacienty, kteří chtějí komunikovat emaile nebo telefonicky přímo s lékařem.

 

ORDINACE
ročně
0
standard
Standardní podmínky ordinace vhodné pro všechny, kdo chtějí řešit vše osobně a nechtějí využívat emailové komunikace.
Řešení všech záležitostí osobní návštěvou v ordinaci
Možnost objednání elektronicky prostřednictvím aplikace TELEMEDICÍNA
Možnost předpisu léků prostřednictvím aplikace TELEMEDICIÍNA do 5 pracovních dnů
Telefonický kontakt se sestrou dle obsazenosti telefonní linky
Není potřeba předplatné
VIP-ORDINACE
ročně
10 000
komunikace s lékařem telefonicky a emailem
Pro náročné klienty, kteří chtějí telefonicky nebo emailově komunikovat přímo s lékařem.
Vše jako ve verzi E-ORDINACE + navíc
Telefonický hovor přímo s lékařem v ordinační době
Při zmeškaném hovoru od klienta VIP-ORDINACE zavoláme zpět
Emailový kontakt přímo s lékařem - odpověď do 3 pracovních dnů
Předplatit

 


Všeobecné podmínky k nadstandardním službám:

  1. Veškeré služby ordinace, tedy i nadstandardní, jsou poskytovány v rámci běžné pracovní doby a ordinační doby ordinace, jak je uvedeno na těchto webových stránkách. Požadavky nejsou řešeny o víkendech, ve dnech státních svátků, nebo v průběhu dovolené ordinace.
  2. Nadstandardní služby nejsou určeny k řešení akutního zhoršení zdravotního stavu. Pokud potřebujete lékařské ošetření mimo naši ordinační dobu, využijte lékařskou službu první pomoci, nebo urgentní ambulance, k tomuto účelu zřizované v regionu Vašeho bydliště.  V případě, že je Váš zdravotní stav akutně zhoršen kontaktujte tísňovou linku 155.
  3. Na období dovolené v naší ordinaci budou předplatitelé nadstandardní služby E-ORDINACE a VIP-ORDINACE upozorněni včas emailem, aby veškeré své požadavky mohli uskutečnit včas. Nadstandardní služby nejsou poskytovány zastupujícími ordinacemi! Požadavky zaslané emailem v průběhu dovolené ordinace nejsou řešeny, nebo předávány zastupujícím ordinacím. Telefonické požadavky od předplatitelů VIP-ORDINACE nejsou v období dovolené přijímány či zpracovávány.
  4. Cena nadstandardní služby je dle ceníku uvedená v tabulce výše a je platná na jeden kalendářní rok. V případě předplacení nadstandardní služby v průběhu roku bude cena rozpočítána na odpovídající počet měsíců. Úhrada nadstandardní služby je umožněna převodem na účet dle zaslané faktury, hotově nebo platební kartou v ordinaci. Poskytování nadstandardní služby je zahájeno po připsání odpovídající částky na účet MEDIBENE s.r.o.
  5. Zřizovatel nadstandardních služeb si vyhrazuje právo na možnost změny ceny poskytované služby, možnost změny rozsahu poskytovaných služeb, nebo úplné zrušení poskytovaných nadstandardních služeb. V případě jakýchkoliv změn v nadstandardní službě budou předplatitelé informováni. 

 


 

Ceník dalších výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění je dostupný na vyžádání v ordinaci.