Ceníky výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění:

Zbrojní průkaz400 Kč
Řidičský průkaz400 Kč
Pracovně lékařská prohlídka registrovaných pacientů400 Kč
Vyšetření před nástupem do lázní samoplátce400 Kč
Předoperační vyšetření kosmetické chirurgie nebo před umělým přerušením těhotenství bez zdravotní indikace400 Kč
Svářečský průkaz, průkaz jeřábníka, řidiče VZV200 Kč
Opakované potvrzení svářeč. průkazu, průkazu jeřábníka, řidiče VZV100 Kč
Lékařská zpráva pro pojišťovnu300 až 400 Kč

dle náročnosti zpracování
Potravinářský průkaz na dobu neurčitou200 Kč
Potravinářský průkaz na dobu určitou ( brigády)100 Kč
Výpis z dokumentace250 Kč
Vyplnění žádosti do domova důchodců, sociální hospitalizace150 Kč
Potvrzení ke studiu, na tábor150 Kč
Vyplnění posudku pro úřad práce150 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění400 Kč
Cena očkovací látky – dle aktuální nabídkyna vyžádání
Doplatek na injekce – dle rozdílu aktuální ceny léku a úhrady pojišťovny------
Fotokopie na vlastní žádost2 Kč / 1 strana