V době očkování nesmíte být akutně nemocní. Na aplikaci je nejlépe se objednat. Po aplikaci doporučujeme minimálně 30 minutový pobyt v ordinaci ke zvládnutí eventuální nežádoucí reakce na očkovací látku. V den aplikace se nedoporučuje fyzická zátěž, návštěva sauny, solária, ani větší konzumace alkoholických nápojů.

Očkovací látky objednáváme přímo od distributora, proto je konečná cena pro Vás srovnatelná či nižší než v lékárně. Aktuální cenu a dostupnost vakcín Vám rádi sdělíme na vyžádání v ordinaci.

Nabízené vakcínyNázev očkovací látky a popis očkování
Klíšťová encefalitidaVakcína FSME – IMMUN

Vakcina chrání proti nejzávažnějsímu onemocnění přenášeném klíšťaty, klíšťové encefalitidě.
Hrazena je ze zdravotního pojištění pacientům nad 50 let věku.
Bohužel na onemocnění borreliosou doposud vakcína neexistuje.
Základní očkovací schéma vakcíny FSME-IMMUN sestává ze 3 dávek. Ideálně se očkuje v době mimo hlavní klíšťovou sezónu. Druhá dávka se aplikuje 1-3 měsíce po první, třetí dávka za 5-12 měsíců po druhé. Aplikace v době klíšťové sezony je možná – volíme pak zkrácené schéma, kdy druhá dávka se aplikuje za 14 dní po první. První přeočkování se doporučuje za 3 roky, následná další přeočkování po 3-5 letech (pro osoby starší 60 let je doporučen interval přeočkování každé 3 roky).
Hepatitida AVakcína HAVRIX 1440

Cílová skupina: cestovatelé do Středomoří, Afriky, Asie, střední a jižní Ameriky, pracovníci přicházející do kontaktu s odpadními vodami, pacienti s chronickým onemocněním jater (zejména cirhoza jater), pracovníci v potravinářském průmyslu, zaměstnanci a chráněnci ústavů s nižším hygienickým standardem.

Očkuje se dvěma dávkami v následujícím rozestupu: první dávka se aplikuje ve zvolený den, druhá dávka se aplikuje za 6 až 12 měsíců. Přeočkování nebylo stanoveno.
Hepatitida BVakcína ENGERIX-B 20

Cílová skupina: pacienti zařazení do dialyzačního programu, pracovníci sociálních a zdravotních zařízení, včetně studentů, vězeňská a justiční stráž, při rizikové expozici biologickému materiálu (pohlavní styk s osobou HBsAg pozitivní, poranění o infikovanou jehlu) (těmto hrazeno ze zdravotního pojištění).
Dále doporučeno: osobám s rizikovým sexuálním chováním nebo drogovou závislostí, osoby žijící ve společné domácnosti s nemocným virovou hepatitidou typu B nebo s bacilonosičem (tj. HBsAg pozitivitou).
Očkuje se třemi dávkami nitrosvalově do paže – první dávka se aplikuje ve zvolený den, druhá dávka za 1 měsíc a třetí dávka se aplikuje za 5 měsíců po druhé dávce. Při nutnosti rychlého dosažení imunizace lze použít zrychlené schéma očkování – první dávka se aplikuje ve zvolený den, druhá dávka za 7 dní, třetí dávka za 14 dní po druhé dávce. Nutná je pak čtvrtá dávka za 1 rok. Přeočkování nebylo stanoveno, předpokládá se doživotní ochrana.
Hepatitida A+BVakcína TWINRIX ADULT

Ze zákona: příslušníci integrovaného záchranného systému – těmto je hrazeno ze zdravotního pojištění.
Dále doporučeno jako širší varianta očkování proti jednotlivým žloutenkám.
Očkuje se třemi dávkami nitrosvalově do paže – první dávka se aplikuje ve zvolený den, druhá dávka za 1 měsíc a třetí dávka se aplikuje za 5 měsíců po druhé dávce. Při nutnosti rychlého dosažení imunizace lze použít zrychlené schema očkování – první dávka se aplikuje ve zvolený den, druhá dávka za 7 dní, třetí dávka se aplikuje za 14 dní po druhé dávce. Nutná je pak čtvrtá dávka za 1 rok. Přeočkování nebylo stanoveno, předpokládá se doživotní ochrana u hepatitidy B a ochrana proti hepatitidě A minimálně 10 let.
ChřipkaVakcína VAXIGRIP TETRA, INFLUVAC TETRA

hradí pojišťovna u pojištěnců nad 65 let věku, u pojištěnců po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem a u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem
Sezónní nabídky uváděny v aktualitách.
PneumokokyVakcína PNEUMO 23:
doporučuje se jednorázové přeočkování za 5 let.

Vakcína PREVENAR 13:
není nutné přeočkovávat.

Cílová skupina: osoby starší 60let, zvláště žijící v ústavech, osoby s chronickým onemocněním (diabetes, CHOPN, srdeční selhávání, renální selhávání), dlouhodobě ležící osoby, kuřáci, závisloslí na alkoholu.
Očkuje se nitrosvalově do paže.
Očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění pacientům starším 65 let, pacientům v LDN, v domovech pro seniory, a osobám umístěným v ústavech daných zákonem. Pro ostatní pacienty není hrazeno ze zdravotního pojištění.
MeningokokyZákladní vakcína MENINGOCOCCAL A+C a pokročilejší vakcína MENVEO

Cílová skupina: děti a mladiství do 25 let a osoby cestující do oblastí s výskytem těchto infekcí, zejména do Jižní Ameriky, Asie nebo Afriky.
1. dávka nitrosvalově do ramene, přeočkování u Meningococcal A+C se provádí za 2-4 roky, u Menveo potřeba přeočkování nebyla stanovena.
Černý kašelVakcína BOOSTRIX, ADACEL (kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli)

Cílová skupina: ženy plánující otěhotnění, rodiče a prarodiče novorozence.
Zatímco u dospělých probíhá onemocnění často nenápadně, průběh nemoci u novorozenců a kojenců je mnohem vážnější. Očkováním sebe můžete riziko nákazy podstatně snížit.
Aplikuje se 1 dávka nitrosvalově do paže, toto očkování je zároveň platným přeočkováním proti tetanu, možno tedy ideálně zvolit jako rozšířenou variantu přeočkování tetanu. V tomto případě hradíte pouze cenu vakciny, aplikace je hrazena ze zdravotního pojištění.
TetanusVakcína VACTETA

Jde o očkování hrazené ze zdravotního pojištění – tj. očkovací látku ani očkování nehradíte. Platnost očkování hlídáme při preventivních prohlídkách. Vakcína se aplikuje nitrosvalově do paže.
Očkuje se 3 dávkami (2. dávka za 6 týdnů po první, 3. dávka za 6 měsíců po druhé) u osob, které nebyly očkovány nebo byly očkovány před více než 20 lety (u osob starších 60let před 15-ti lety).
U osob zraněných s rizikem infekce tetanu a očkováním před více než 5 lety se podá 1 dávka vakcíny.
Pravidelné přeočkování 1 dávkou vakcíny se momentálně nově doporučuje provádět u dospělých osob do 60 let věku po 15-20 letech, u osob starších 60 let po 10-15 letech od poslední dávky vakcíny.
V rámci přeočkování máte možnost zvolit nadstandardní řešení – vakcínu ADACEL, která chrání zároveň proti tetanu, záškrtu a černému kašli. Doporučeno je zejména pro rodiče a prarodiče novorozence.

 

Přesná cena se odvíjí od aktuální ceny distributora. O koncové ceně očkování včetně aplikace se informujte v ordinaci.

 

Většina zdravotních pojišťoven na očkování přispívá svými programy. Doporučujeme informovat se přímo u Vaší pojišťovny předem.

 

Očkování do zahraničí.

Orientačně si doporučená očkování do Vámi zvolené destinace můžete zjistit z webu Kalendář cestovatele garantovaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SUKL).

Nejlépe pak je navštívit Centrum cestovní medicíny, které Vás vybaví vhodnými léky, ochrannými pomůckami a také očkováním do zahraničí.

Centra cestovní medicíny v Olomouci a Prostějově:

 

Centrum očkování a cestovní medicíny FNOL

Očkovací centrum Olomouc Avenier

Potřebná očkování může zajistit i Vakcinační centrum Nemocnice Prostějov