Státní ústav pro kontrolu léčiv – lékový záznam

Od 1. června 2020 dochází k implementaci systému lékového záznamu na území ČR. Podrobné informace o vyjádření souhlasu či nesouhlasu s nahlížením zdravotnických pracovníků do lékového záznamu pacienta naleznete na stránkách www.epreskripce.cz Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Průvodní dopis Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Formulář Státního ústavu pro kontrolu léčiv