Propracovaný systém objednávání

Z organizačních důvodů a pro přehlednost našeho provozu pro pacienty prosím respektujte časový harmonogram provozu ordinace.

První dvě hodiny ordinace (tedy od 7:00 do 9:00 a ve čtvrtek od 12:00 do 14:00) je ordinační doba vyhrazena pacientům s akutními zdravotními potížemi. V těchto časech nedochází k objednávání pacientů. Od 9:00 do 12:00 (ve čtvrtek od 14:00 do 17:00) je doba vyhrazena přednostně objednaným pacientům. Poslední hodina ordinační doby, tj. 12:00 – 13:00 (čtvrtek 17:00 – 18:00) je vyhrazena pouze pro objednané pacienty.

V případě potřeby řešení akutních potíží tedy nejlépe využijte ranní hodiny ordinace.

Pro objednání, sdělení výsledků, dotazy…je sestřička na telefonu do 14.30 hodin.