Tyto podmínky užívání se uplatňují pro všechny uživatele stránek www.medibene.cz a celý jejich obsah. Majitelem a provozovatelem webu je MEDIBENE s.r.o. Využíváním a vstupem na naše stránky souhlasíte s těmito podmínkami užívání a s dodržováním platných zákonů v České republice.

Informace obsažené na tomto webu slouží pouze pro informační účely a nepředstavují lékařské ani jiné odborné rady. V případě potřeby řešení konkrétního problému vždy vyhledejte konkrétního lékaře či jiného odborníka. Informace uvedené na tomto webu nenahrazují osobní konzultaci s lékařem či jiným zdravotníkem. Veškerý obsah webu je poskytován bez záruky, a provozovatel v žádném případě nepřejímá zodpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s provozem webových stránek.

Provozem webové stránky může docházet ke shromažďování informací týkající se vaší návštěvy na našich webových stránkách, včetně adresy IP a domény použité pro přístup na naše webové stránky, typu a verze vašeho prohlížeče, webové stránky příchozí, jakékoli stránky, kterou jste navštívili a opustili na našich webových stránkách, které jsou zobrazeny podle této adresy IP, a země ze které pocházíte. Jedná se však pouze o informace, prostřednictvím kterých nelze přímo identifikovat jednotlivce, a tyto nejsou využity k vyvození jakýchkoli závěrů o vaší osobě. Tyto informace jsou používány ke sledování výkonnosti a vylepšování našich webových stránek. Webové stránky dále nevyužívají cookies, nebo analytické nástroje pro identifikaci a shromažďování údajů o návštěvnících. Jedinou výjimku tvoří dobrovolná možnost vyplnění kontaktního formuláře (je-li publikován), kdy poskytnuté údaje slouží pro kontaktování dotyčné osoby se zájmem o registraci v ordinaci. Takto poskytnuté údaje nejsou po vlastním kontaktování zájemce dále uchovávány, nebo zpracovávány.

Web nepodporuje vkládání uživatelských komentářů a dalších příspěvků. V případě, že nás chcete kontaktovat, využijte prosím uvedené kontaktní údaje.

Na webové stránky se vztahují autorská práva a bez písemného povolení provozovatele není povolena jejich následná reprodukce. Pokud obsah těchto webových stránek nebyl vytvořen provozovatelem těchto stránek, musí být respektováno autorské právo třetích osob. V takovém případě je odkazováno na původní weby třetích stran, za které neneseme žádnou odpovědnost. Za obsah těchto odkazovaných webových stránek tedy výhradně odpovídá jejich konkrétní provozovatel. Neprobíhá nepřetržitá kontrola nad odkazy třetích stran.

Stránky byly připraveny s nejvyšší péčí, ale nemůžeme zaručit, ani přijmout jakoukoliv odpovědnost za jejich přesnost, úplnost a aktuálnost, nebo za její nefunkční součásti. V případě potřeby budou učiněny nezbytné kroky k nápravě. Veškeré součásti webových stránek mohou být bez předchozího upozornění změněny či zrušeny, stejně jako podmínky užívání.

Při provozu zdravotnického zařízení dodržujeme Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém souboru

 

Tyto podmínky užívání byly naposledy aktualizovány dne 28. 1. 2020