Organizace ordinace : telefon versus osobní návštěva

Vážení klienti ordinace MEDIBENE ,

Po 2 letech rychlých a neočekávaných turbulentních změn, rychlému rozvoji distančních možností, které nám na jednu stranu umožnily zvládnout  dobu izolací a karantén, zjišťujeme, že s sebou tyto změny a možnosti přinesly také na druhé straně nežádoucí jev zmatenosti populace v chodu zdravotnictví a možnostech zdravotníků. Přes všechny výhody telefonického hovoru má tento i značné nevýhody – zejména to, že nenahrazuje kontakt fyzický, klade neadekvátní nároky na zdravotníky  a je prakticky neudržitelný, pokud není nijak regulován.

Proto, prosím, věnujte pozornost organizačním opatřením:

  1. Ordinace je po celou dobu ordinačních hodin otevřena pro osobní kontakt s klienty, do čekárny, prosím, přicházejte s respirátorem (nutností je zejména, pokud je u Vás podezření na infekt).
  1. S akutními potížemi se neobjednává !     Doba vyhrazená pro neobjednané je 8-10:00 / zejm. pacienti s infekty . V této době  jsme logicky  schopni odbavit minimum telefonátů. Pacienty s  domácím pozitivním covid testem  prosím o posazení se v odstupu 2 metrů od ostatních, pokud to situace umožňuje.
  2.  Telefonické objednávání léků a termínu kontroly směřujte až po 11:00 hod.
  3.  Pro objednávání chronické medikace a termínů přednostně využívejte telemedicínu. Ideálně 1xza 1/2 roku je vhodná kontrola fyzicky v ordinaci.

Děkuji všech našim pacientům, že s námi tuto dobu vydrželi a dále se spolu s námi snaží držet s dobou krok, jsou schopní se přizpůsobit a respektují naše možnosti. To znamená dodržují organizační rozčlenění ordinační doby a  využívají  na maximum  „telemedicínu“.

Děkuji.

MUDr. Eva Pečová