Nový systém řízení čekárny

Vážení pacienti a návštěvníci ordinace Medibene,

v průběhu léta jsme do řízení čekárny zapojili nový počítačový systém, který má za úkol zpříjemnit Vaši identifikaci při příchodu do ordinace a zefektivnit činnosti personálu ordinace v návaznosti na důvod, kvůli kterému přicházíte.

Systém je velice intuitivní a jednoduchý na obsluhu. Ihned po příchodu do čekárny stačí do místa určeného pro vložení identifikační karty vložit jakýkoliv osobní doklad. Samozřejmě nejvhodnější je vložení kartičky zdravotní pojišťovny, která zároveň umožní ověření Vaši příslušnosti ke zdravotní pojišťovně, ale můžete vložit i jinou identifikační kartu typu občanského či řidičského průkazu, případně jiné. Následně na dotykové obrazovce zvolte důvod návštěvy ordinace, odeberte si zpět identifikační kartu a tím je proces ukončen. Dále se již můžete posadit do čekárny, personál ordinace už byl o Vás a Vašem důvodu návštěvy informován v ambulantním informačním systému.

Díky evidenci v systému Vás nikdo nepředběhne. Systém rovněž spolupracuje s evidencí objednaných pacientů.

Prosíme pouze pacienty, aby si pečlivě přečetli nabízené důvody návštěvy a vybrali odpovídající důvod konkrétní návštěvy. I díky tomu můžeme následně zlepšit organizaci chodu ordinace.

Zároveň upozorňujeme, že pokud neprovedete svou identifikaci v systému, nebudete zařazeni do fronty pacientů. Proto se vždy při příchodu do ordinace v systému zaevidujte.

Váš tým ordinace Medibene.