NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE

!!! Nouzový režim ordinace !!!

Vážení pacienti,

z důvodu omezeného počtu předepsaných ochranných pomůcek zamezujících přenos koronaviru a pro zabezpečení provozu ordinace zamezující šíření infekce je provoz ordinace v nouzovém režimu. Ordinace je uzavřena pro veřejnost bez předešlé konzultace, aby nedocházelo k fyzickému kontaktu pacientů navzájem a mohlo být optimalizováno využití ochranných pomůcek na straně zdravotnického zařízení.  Poskytujeme proto telefonické či elektronické konzultace pro první kontakt s pacienty a takto zajištujeme i předpis e-Receptů a vystavování e-Neschopenek. O nutnosti fyzické návštěvy ordinace a o konkrétním čase objednání rozhoduje lékař. Platnost je do odvolání.

Pokud se Vám nepodaří se nám dovolat a Váš zdravotní stav vyžaduje nutná ošetření, obraťte se prosím na Nemocnici Prostějov nebo Fakultní nemocnici Olomouc. Pro případy urgentních stavů je standardně vyhrazena tísňová linka 155 nebo 112.

Postup je dán oficiálním doporučením odborných společností Společnosti všeobecného lékařství a Sdružení praktických lékařů.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem pevné zdraví, aktuální informace o dostupnosti ordinace jsou průběžně aktualizovány na www. medibene.cz.

MUDr. Eva Pečová

Telefon: 733 110 222
Email: ordinace@medibene.cz

Speciální linka pro Olomoucký kraj ke koronaviru:
585 719 719 (každý den 9:00 – 19:00)

Krajská hygienická stanice Prostějov:
582 305 760,  kl. 765, 767, 768

 

Důležité informace naleznete na stránkách města Prostějova www.prostejov.eu

Aktuální informace na webu Nemocnice Prostějov