Výpisy pro pojišťovny

Máte-li sjednáno úrazové, životní či jiné pojištění, kde je vyžadován výpis z dokumentace nebo zpracování posudku, obraťte se na nás s žádostí od pojišťovny. Zpravidla v tomtéž týdnu pro Vás posudek zpracujeme, poplatek dle aktuálního ceníku je účtován pojišťovně, pokud nemáte ve smlouvě stanoveno jinak.