Součinnost s agenturami domácí péče a poradenství v sociálních službách

Velký důraz klademe na pomoc a řešení sociálních otázek našich, převážně dlouhodobě nemocných, pacientů. Informujeme Vás o možnostech, poradíme jak postupovat.

Pro informace se lze obrátit i na Městský úřad Prostějov, odbor sociálních věcí, Školní ul. č. 4., tento poskytuje na svých stránkách i přehlednou brožuru sociálních služeb v Prostějově.

 

1) Pacient doma:

Zdravotní péči u imobilních pacientů zajišťujeme návštěvní službou lékaře či sestry v domácím prostředí. Pro zdravotní výkony, které nelze touto cestou zajistit, lze výjimečně využít agentur domácí péče (např. Charita Prostějov, Sanco), jejichž práci hradí za definovaných podmínek zdravotní indikace zdravotní pojišťovna.

Pro sociální  výpomoc (donáška obědů, pomoc při úklidu, pomoc při hygieně) je k dispozici celá řada sociálních služeb. Tyto jsou placeny přímo pacientem dle ceníku dané firmy. V Prostějově např. Charita Prostějov, Sociální služby PV, Sanco, OS Pomocná ruka.

Sociální příspěvky: Na hrazení jakékoli sociální služby je možnost využít příspěvek na péči. Při imobilitě rovněž lze využít příspěvek na mobilitu. Žádosti řeší Úřad práce, Lutinovova 42/1, 796 01 Prostějov 1. Formuláře možno nalézt zde.

Kompenzační pomůcky: Některé kompenzační pomůcky spadají do kompetence praktického lékaře, jiné smí na poukaz napsat pouze specialista. Další možností je kompenzační pomůcku si zakoupit (zdravotnické potřeby či v burze Sanco) nebo půjčit (např. Charita Prostějov, Svatolazarská komenda – Lazariánský servis Prostějov).

 

2) Pacient ve zdravotnickém zařízení:

Vyžaduje-li zdravotní stav pacienta pobyt v zdravotnickém zařízení ne přímo akutní péče, je možnost využít rehabilitačních ústavů (např. OLÚ Paseka, Moravský Beroun…), LDN (Nemocnice Prostějov, OLÚ Paseka, FN Olomouc, Vojenská nemocnice Olomouc) či zdravotního pobytu v zařízení Sanco. Do této péče spadá i hospicová péče (Hospic na sv. Kopečku). Vždy musí jít o zdravotní nikoli sociální indikaci. Pobyt v tomto zařízení je zpoplatněn stejně jako pobyt v nemocnici 100 Kč/den.

 

3) Pacient v sociálním zařízení:

Existuje celá řada možností řešení sociální otázky. Sociální hospitalizaci nabízí např. zařízení Sanco (od krátkodobých po dlouhodobé pobyty), Charita Prostějov (odlehčovací služba), Centrum sociálních služeb na Lidické ulici. Sociálním zařízením je i domov důchodců (DD na Nerudově ulici, Centrum sociálních služeb Prostějov), či domy s pečovatelskou službou (Domovní správa s.r.o.). Na cenové podmínky je vhodné se informovat přímo v daném zařízení. Všechna tato zařízení obvykle vyžadují mít minimálně zažádáno o příspěvek na péči.