Návštěvní služba

Nabízíme návštěvní službu lékařky nebo sestry v domácnostech imobilních pacientů. Služba je určena pouze pro nouzové situace vyžadující ošetření, kdy není možné pacienta dopravit do ordinace. Návštěvní služba je ve většině případech uskutečňována mimo ordinační dobu a není určena pro administrativní účely.

Cestou návštěvy zdravotní sestry lze zajistit kontrolu tlaku, odběry krve, aplikace injekcí nebo převazy.

Dle individuálních potřeb pacientů a časových možností ordinace lze zajistit pravidelnou návštěvní službu.

Žádáme však pacienty a jejich blízké, aby v maximální míře využívali možností dopravy přímo do ordinace. Aktuálně lze s výhodou využít projekt Senior-TAXI, který je určen těžce pohyblivým seniorům nad 65 let s trvalým bydlištěm v Prostějově. Služba je dostupná od 6:30 do 14:30 každý pracovní den a je zpoplatněna pouze 20Kč za jednu jízdu! Objednací telefon TAXI: 595 391 141

Více na webových stránkách Senior-TAXI.

V případě domluvené osobní návštěvy lékařky nebo sestry nelze vždy dodržet přesný čas návštěvy, proto prosím při plánované návštěvě počítejte s možnou prodlevou.

Žádáme také všechny majitele psů všech velikostí a plemen, aby je před plánovanou návštěvou uzavřeli mimo prostory pohybu lékařky a sestry! Děkujeme za pochopení.