Uspořádání a fungování ordinace

Personální obsazení:

lékařka MUDr. Eva Pečová

lékařka MUDr. Kateřina Erlebachová (ordinuje vybrané čtvrtky)

zdravotní sestra Kateřina Fialová

Diskrétnost

Výhodou pro pacienty je oddělení sesterny od pracovny lékaře. Můžeme proto pracovat samostatně i v úzké spolupráci. Chod ordinace je tak zefektivněn při současném respektování soukromí pacientů.

Dodržujeme Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Bližší informace pro pacienty zde.

Objednací systém

Naší snahou je zminimalizovat čekání pacientů v čekárně, proto nabízíme možnost objednání se na přesné datum a čas. Počítejte však prosím s možností zdržení i při objednání, které může být způsobeno zvýšeným počtem akutně ošetřovaných pacientů.

Pro čekající v čekárně hraje rádio a jsou k dispozici časopisy různých žánrů.

Moderní trendy

Nejen cestou přístrojového vybavení se snažíme poskytovat maximum dostupných moderních diagnostických a léčebných metod, jejichž nabídku neustále rozšiřujeme. Současně ctíme tradiční principy a hodnoty kvalitní primární péče.

O našich službách si můžete více přečíst v dalších oddílech webu Medibene.