Přístrojové vybavení

Naše ordinace disponuje moderním přístrojovým vybavením, které je všem našim pacientům k dispozici. Zároveň sledujeme současné trendy přístrojové diagnostiky v primární péči.

Díky tomu můžeme nabídnout péči o diabetiky, sledování pacientů užívajících warfarin i EKG diagnostiku všem přímo v ordinaci během pár minut, bez nutnosti odesílání na specializované ambulance internistů.

Všechna tato vyšetření jsou hrazena z Vašeho zdravotního pojištění.

 

EKG

Co to je?     Kvalitní 12-ti svodové EKG  používané i v kardiologických ambulancích. EKG zaznamenává elektrickou aktivitu, kterou srdce při své činnosti vytváří. Tuto pak snímáme pomocí elektrod umístěných na povrchu těla.

Na co slouží?     Vyšetření je důležité ke zhodnocení správné činnosti srdce, jistou informaci podává i o rozměrech srdce.

Jak vyšetření probíhá?     Vyšetření není třeba se obávat. Jde o rychlé cca 2minuty trvající nebolestivé vyšetření. Budete požádáni o odložení oděvu tak, aby byl přístupný hrudník, zápěstí a kotníky (podprsenku si ženy ponechávají). Vyšetření se provádí vleže na zádech na vyšetřovacím lehátku. Sestra navlhčí místa, kam bude přikládat elektrody, speciálním gelem či vodou  (pro zvýšení vodivosti) a připevní elektrody. Vlastní záznam trvá asi 0,5-1 minutu, je zaznamenán do počítače, lékař následně provede vyhodnocení a doporučení dalšího postupu. Na  Vaše přání lze výsledek pro Vás vytisknout.

 

TK holter

Co to je?     Přístroj pro 24-hodinové měření krevního tlaku.

Na co se slouží?     K měření krevního tlaku v domácích podmínkách pacienta, k přesnějšímu přehledu o výši krevního tlaku během dne.

Jak vyšetření probíhá?     Vlastní přístroj velký cca 5x10cm je připevněn v pouzdře kolem pasu, hadičkou je spojen s manžetou umístěnou na levé paži. Lékař nastaví požadované  doby měření a pacient s přístrojem odchází, přístroj v zadaných intervalech měří krevní tlak, následující den lékař vyhodnotí výsledky z přístroje s určením dalšího postupu, lze vytisknout grafickou analýzu měření.

 

Oxymetr

Co to je?     Malý a přenosný přístroj na měření okysličení organismu, zároveň měří tepovou frekvenci (puls)

Na co slouží?     K přesnému zhodnocení stavu okysličení krve při dušnosti, navíc zároveň přesně změří tepovou frekvenci

Jak vyšetření probíhá?     Přístroj se nasadí na jakýkoliv z prstů (nebolestivé, bez jakýchkoli vpichů). Nehet nesmí být nalakován. Aktuální výsledek je k dispozici okamžitě.

 

INR (pro pacienty užívající warfarin)

Co to je?     Přenosný přístroj zjišťující účinnost ředění krve u pacientů užívající Warfarin.

Na co slouží?     U pacientů užívajících Warfarin je velice důležité udržovat naředění krve v potřebném rozmezí, tak aby nevznikalo riziko krevní sraženiny ani riziko krvácení. INR (také Quick „kvik“ test) je parametrem, kterým se stanoví srážlivost krve. Hodnota INR (hodnota naředění krve) se musí pravidelně kontrolovat – zpravidla každých 4-5 týdnů. Pomocí tohoto přístoje lze zjisti hodnotu INR okamžitě z 1 kapky krve, navíc i u Vás doma.

Jak vyšetření probíhá?     Odběr  se provádí z prstu na ruce. Jedním vpichem získáme 1 kapku krve. Není nutno být nalačno. Po zpracování přístrojem je výsledek k dispozici prakticky okamžitě.

 

CRP (parametr zánětu)

Co to je?     Moderní přístroj, který je již běžnou součástí ordinací v západním světě. CRP je zkratka označující tzv. C-reaktivní protein. Jedná se o bílkovinu vznikající v akutní fázi obranného procesu našeho imunitního systému. Jedná se tedy o velmi citlivý parametr jakéhokoliv probíhajícího zánětu. Zatímco u bakteriálního zánětu se velmi rychle a značně zvyšuje hladina CRP, virové onemocnění tuto hladinu zpravidla nezvyšuje či  zvyšuje mnohem méně.

Na co slouží?     Oceníte zejména v době nachlazení. Převážně slouží k rozlišení bakteriálního a virového onemocnění. Takto během pár minut zjistíme, zda  je u Vás nutná léčba antibiotiky. V začátcích jsou klinické příznaky virozy a bakteriální infekce prakticky stejné a CRP je vhodným parametrem k jejich rozlišení, pomocí CRP lze také zhodnotit efekt nasazené antibiotické terapie při nejasném klinickém průběhu.

Jak vyšetření probíhá?     Odběr se provádí z prstu na ruce. Jedním vpichem získáme 1 kapku krve. Není nutno být nalačno. Po zpracování přístrojem je výsledek k dispozici během asi 2 minut.

 

Glukometr (péče o diabetiky)

Co to je?     Malý přenosný přístroj k měření glykémie neboli hladiny cukru v krvi.

Na co slouží?     K diagnostice a sledování onemocnění zvaného diabetes mellitus (cukrovka). Také vyšetřujeme u každého bezvědomí, a u příznaků s podezřením na onemocnění diabetem.

Jak vyšetření probíhá?     Odběr se provádí z prstu na ruce. Jedním vpichem získáme 1 kapku krve. Většinou požadujeme lačnění minimálně 2 hodiny (pozor i na sladké nápoje a žvýkačky či bonbony !). Po zpracování přístrojem je výsledek k dispozici prakticky okamžitě.

 

Glykovaný hemoglobin (péče o diabetiky)

Co to je?     Malý přístroj k měření tzv lidově „dlouhého cukru“ v krvi z jedné kapky krve.

Na co slouží?     Tento parametr slouží lépe ke zhodnocení kvality dlouhodobé kompenzace diabetu mellitu, než aktuální hodnota glykemie (vyšetřujeme zpravidla každých 3-6 měsíců).

Jak vyšetření probíhá?     Z jedné kapky krve máme výsledek k dispozici během cca 10 minut.

 

Optotyp

Co to je?     Osvětlená tabule s čísly různých velikostí a barevnými znaky. Patří do základního vybavení ordinace praktického lékaře.

Na co slouží?     Pro zjištění kvality ostrosti zraku a orientační zhodnocení barvocitu.

Jak vyšetření probíhá?     Z pěti metrů Vás sestra vyzve ke čtení písmen na tabuli oběma očima a pak každým okem zvlášť.

 

Otoskop

Co to je?     Nástoj na vizuelní zhodnocení zevní části ucha – zvukovod a bubínek.

Na co slouží?     Přístrojem lékař vidí zvukovod a bubínek. Zhodnotí tak případné viditelné komplikace v těchto místech. Následně dle toho určí terapii. Vyšetřujeme u bolestí ucha, nedoslýchavosti, ušních šelestů a závratí.

Jak vyšetření probíhá?     Provádí se v sedě. Je potřeba vyrovnat zakřivení zvukovodu, lékař to provede odtažením zvukovodu tahem za boltec mírně dozadu a vzhůru, úzkou část otoskopu zasune do zvukovodu a vyšetřované prostory prohlédne. Vyšetření trvá několik sekund a je nebolestivé.

 

Tonometr (tlakoměr)

Co to je?     Přenosný přístroj na měření krevního tlaku, základní vybavení ordinace praktického lékaře, dnes i součástí mnoha domácností.

Na co slouží?     Během krátké doby změříme tzv. systolický i diastolický krevní tlak.

Jak vyšetření probíhá?     Průběh vyšetření je všeobecně znám. Jde o bezbolestné vyšetření. Vyšetřuje se vsedě, po 10 minutách klidu. Sestra nebo lékařka Vám na paži nafoukne manžetu, poslechem tepu při vyfukování manžety odečte hodnotu tlaku.