Ceník

Ceník výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění:

Zbrojní průkaz 300 Kč
Řidičský průkaz 300 Kč
Pracovně lékařská prohlídka registrovaných pacientů 400 Kč
Vyšetření před nástupem do lázní samoplátce 300 Kč
Předoperační vyšetření kosmetické chirurgie nebo před umělým přerušením těhotenství bez zdravotní indikace 300 Kč
Svářečský průkaz, průkaz jeřábníka, řidiče VZV 200 Kč
Opakované potvrzení svářeč. průkazu, průkazu jeřábníka, řidiče VZV 100 Kč
Lékařská zpráva pro pojišťovnu 250 až 300 Kč

dle náročnosti zpracování

Potravinářský průkaz na dobu neurčitou 200 Kč
Potravinářský průkaz na dobu určitou ( brigády) 100 Kč
Výpis z dokumentace na počkání 250 Kč
Výpis z dokumentace do druhého dne 200 Kč
Vyplnění žádosti do domova důchodců, sociální hospitalizace 100 Kč
Potvrzení ke studiu, na tábor 100 Kč
Vyplnění posudku pro úřad práce 85 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění 100 Kč
Cena očkovací látky  – dle aktuální nabídky očkování – ceník
Doplatek na injekce – dle rozdílu aktuální ceny léku a úhrady pojišťovny ——————
Fotokopie na vlastní žádost 2 Kč / 1 strana